Blog Koetjes en Kanker

Tag: feest

Total 5 Posts

Bijna een nieuw kuurtje

De start van mijn ‘kuurtje’ komt steeds dichterbij. Dat is spannend en onzeker. Op donderdag 2 november neem ik de eerste pillen.... Pillen die ik minstens 2 jaar moet gaan slikken. Pillen die een gezond orgaan kapot gaan maken. Pillen die mogelijke kanker kapot gaan maken. Pillen die me ziek
Continue Reading
You've successfully subscribed to Blog Koetjes en Kanker
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Koetjes en Kanker
Welcome back! You've successfully signed in.
Unable to sign you in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.